Кількісні методи маркетингових чи соціологічних досліджень, що проводить компанія “Active group” базуються на опитуваннях статистично значимої кількості респондентів, що дозволяє отримати числові значення. Похибку і кількість опитаних можна розрахувати за допомогою нашого калькулятора.

Такі дослідження призначені для вивчення об’єктивних, кількісно вимірюваних характеристик поведінки споживачів чи електорату. Вони проводяться коли необхідні статистично надійні і точні дані.

Кількісні методи дослідження дають змогу розповсюджувати результати дослідження на всю сукупність. А це в свою чергу дозволяє робити висновки щодо всієї досліджуваної вибірки. В електоральних досліджень це населення міста, регіону, країни чи певної території. В маркетингових – дослідження певної цільової аудиторії в залежності від потреб замовника.

До вибірки в кількісних дослідженнях висуваються жорсткі вимоги, які базуються на теорії вірогідності і математичній статистиці. Польовий етап дослідження проводять наші спеціально навчені співробітники мережа яких може проводити всеукраїнські дослідження. Обробка зібраної первинної інформації здійснюється за допомогою впорядкованих процедур, на спеціальним програмним забезпеченні. Після чого проводиться її аналіз та готується відповідний звіт.